Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

RO e-Factura – sistemul de facturare electronica

ro e-factura

În Monitorul Oficial nr. 1065 din 8 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul Ministrului de Finanțe pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Aspecte generale

RO e-Factura este sistemul care permite 100% monitorizarea, analizarea și compararea costurilor pentru achizițiile publice, în timp real. Sistemul permite transmiterea unei facturi de către emitent și primirea acesteia de către destinatar, prin intermediul unor aplicații informatice, precum și stocarea prin mijloace electronice a acesteia.

În prezent sistemul este opțional, însă după o perioadă de acomodare cu platforma RO e-Factura, aceasta va deveni obligatorie pentru toate achizițiile publice realizate în România, inclusiv pentru operațiunile comerciale exclusiv private.

Pentru a utiliza sistemul, operatorii economici emitenți ai facturii trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV), în nume propriu sau printr-un împuternicit.

Procedura și instrucțiunile privind documentația tehnică pot fi descărcate de aici.

Beneficii

perspectiva execuției bugetare oferită în timp real;
reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene; va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;
participarea în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
date în timp real: eficientizarea procesului de colectare, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
contribuția la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF - Antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;
datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea electronică a formularului 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Formularul 084 poate fi descărcat de aici.

Dacă vreți sa fiți în continuare la curent cu informații despre modificările fiscale și legislative, urmăriți secțiunea NoutățiTVA.